Welkom

KondorWessels Projecten heeft een visie ontwikkeld voor het gebied rondom het voormalige SNS-kantoor. Integraal onderdeel van het plan is een herstelde stadsgracht.

Zodra het Platform Stadsgracht Wageningen van de aankoop van het bankgebouw hoorde, heeft het contact opgenomen met de projectontwikkelaar. Het platform zag in de plannen een goede kans voor herstel van de stadsgracht. De gesprekken verliepen zeer constructief. Het platform heeft de ontwikkelaar weten te overtuigen van de meerwaarde van herstel van de stadsgracht.

Een eerste ruwe versie van het plan is al eens besproken met de verantwoordelijke wethouders en Wageningse ondernemers. Deze stonden positief tegen deze nieuwe ontwikkeling. Het WOC liet weten zeer gecharmeerd te zijn van het idee om een parkeervoorziening bij de entree van de binnenstad te ontwikkelen en het doortrekken van de stadsgracht daarbij te betrekken.

© 2018 – Aan deze site kunnen geen rechten worden onleend. - Privacyverklaring